T.C.
DÜZCE
ADLI YARGI
ILK DERECE MAHKEMESI
ADALET KOMISYONU BASKANLIGI

İ L A N

                                  

                         Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 09/09/2019 tarihinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği, İcra Katipliği, Mübaşirlik ve Aşçılık sözlü sınavında başarılı olan ve ekli listede asil olarak yer alan adayların;

 

                        Atamaya esas aşağıda belirtilen belgeleri 15/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bizzat gelerek teslim etmeleri ilanen duyurulur. 12/11/2019

 

          EK-1: Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Başarı Listesi

          EK-2: Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Başarı Listesi

          EK-3:Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı Listesi

          EK-4:Sözleşmeli Aşçı Nihai Başarı Listesi

          EK-5: İstenilen Belgeler

 
ZİYARETÇİ SAYISI-
Adalet Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Düzce Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.