T.C.

DÜZCE

ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMSİYONU BAŞKANLIĞI

 

D U Y U R U

 

                        Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 11/09/2019 tarihinde yapılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bay/Bayan) sözlü sınavında başarılı olan ve ekli listede asil olarak yer alan adayların;

                        Atamaya esas aşağıda belirtilen belgeleri 13/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bizzat gelerek teslim etmeleri ilanen duyurulur. 06/12/2019

 

 

         BAŞARILI OLAN SÖZLEŞMELİ BAY VE BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMURU ADAYLARININ ATAMAYA ESAS TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER:

 

1- Mal Bildirimi

2- KPSS Sonuç Belgesi

3- Diploma (aslı ya da noter onaylı sureti)

4- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü  Devlet  Hastanelerinden alacakları Sağlık

    kurulu raporu (Sağlık Kurulu Raporunda  "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

    akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,

    çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı”

    ibaresinin yazılması gerekiyor. Sağlık Kurulu Raporunda bilhassa psikiyatri uzmanının

    imza ve kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.)

5- Adlî Sicil ve Arşiv Sicil Kaydı

6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

7- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe,

8- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Herhangi bir nedenle askerlikten muaf

    olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesi)

9- Hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair

    yazılı beyan,

10- 2 adet biometrik fotoğraf

11- Evli olan adayların eş durum beyanı

          EK-1: Sözleşmeli İnfaz Koruma Memurluğu Bay

          EK-2: Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Bayan      

 
ZİYARETÇİ SAYISI-
Adalet Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Düzce Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.