Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik ceza yargılamasının bir parçası ve alternatif bir ceza infaz sistemidir. Denetimli serbestliğe tabi tutulan suçluların, cezalarını infaz kurumunda çekmeleri yerine, toplum içinde, daha modern, ekonomik ve sosyal bir cezalandırma anlayışı ile çekmelerini ifade eden toplum temelli bir uygulamadır.

Hapis cezasının alternatifi olan bu sistemde, şüpheli,sanık veya hükümlüler şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir. Yükümlülüklere uyulmaması halinde kişinin mahkumiyeti hapis cezasına çevrilebilmektedir.

Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak,suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken bireyler halinde insanlar arasındaki yerini almasına yardım etmek ve dolayısıyla toplumu suçlulardan korumaktır.

  Adalet Bakanlığı Duyuruları   Denetimli Serbestlik Duyuruları